اولین استفاده از دارک نت

چکیده :

اولین استفاده از دارک نتدارک نت در دهه 1970 در اصل برای تعیین شبکه های مجزا از آرپانت برای اهداف امنیتی ابداع شد. دارک نت ها میتوانند از ARPANET دیتا دریافت کنند اما آدرس هایی دارند که در لیست های شبکه دیده نمیشوند و به پینگ ها و سوالات دیگر جواب نمی دهند. دارک نت مورد پذیرش کسانی که نشریه "The Darknet and the Future of Content Distribution" را دنبال میکردند واقع شد. در سال 2002 مقاله ای توسط چهار کارمند Microsoft به نام های Peter Biddle, Paul England, Marcus Peinado و Bryan Willman نوشته شد که شامل مفاهیم زیر بودند: ایده دارک نت بر اساس سه فرض شکل گرفته است: هر موضوعی که به طور گسترده انتشار داده شده باشد ، به صورت یک فرم قابل کپی شدن در دسترس بخشی از کاربران قرار خواهد گرفت. کاربران در صورت امکان و در صورت تمایل موضوع مورد نظر را کپی میکنند. کاربران از طریق کانال های با پهنای باند بالا متصل شده اند. دارک نت بر اساس فرض 1 یک شبکه توزیع شده است که از تزریق موضوعات به وجود می آید و بر اساس فرض های 2 و3 انتشار این موضوعات. پژوهشگران مایکروسافت راجع به این بحث میکردند که وجود دارک نت اولین مانع پیشرفت فناوری های کارآمد DRM بود.