موضوع مقاله :

نیاز دنیای IT به وب معنایی

چکیده :

نیاز دنیای IT به وب معنایی


شرح : در حقیقت نیاز کنونی دنیای IT را با دو مثال می توانیم مشخص کنیم مثال اول شما می توانید در سایت گوگل لغت شبکه را جست و جو کنید جوابی که گوگل به شما می دهد به ترتیب شامل مواردی مثل شبکه هتل های ایران شرکت خدمات میزبانی سایت، شبکه کارمندان ایرانی کانادایی شبکه مدرسه سازمان بورس اوراق بهادار و ... است که در این جست و جو از 5280000 پاسخ گوگل بیشتر آن ها به درد شما نمی خورد از سوی دیگر مواردی که ذکر کردم همگی از جمله مواردی هستند که در صفحه اول پاسخ جست و جو دیده می شود. مثال دوم من به دنبال شرکتی می گردم که خدمات میزبانی سایت ارائه کند پس در گوگل جست و جو می کنم خدمات میزبانی سایت و 3660000 پاسخ دریافت می کنم که به طور قطع زمان ندارم همه آن ها را چک کنم از سوی دیگر می دانم که می خواهم سرور دارای SQL server باشم نیازمند پشتیبانی 24 ساعته هستم پس این بار جست وجو می کنم خدمات میزبانی سایت سرور کانادا ارزان پشتیبانی 24 ساعته SQL server و گوگل جوابی ندارد حال اگر من بخواهم علاوه بر موارد فوق میزبان سایت امکان پشتیبانی از پنج زیر دامنه حجم انتقال اطلاعات بیشتر از بیست گیگابایت ارائه تعداد نامحدود آدرس ایمیل و ... را داشته باشد چگونه می توانم جواب خود را پیدا کنم؟ در حقیقت نیاز دنیای IT اول دسته بندی درست اطلاعات و دوم همگن کردن اطلاعات مربوط به هم و ارائه درست این اطلاعات به کاربر بر اساس نیاز او است.