بررسی الگوی امنیت شبکه

چکیده :

بررسی الگوی امنیت شبکهبه منظور در نظر گرفتن آسان و کامل سیستم تمامی اجزایی که در نوع کار تعریف شده (امنیت اطلاعات و تداوم سرویس دهی) قرار می گرفتند تحت 7 حوزه آورده شدند: •تولید ?طراحی ?برنامه نویسی •ذخیره سازی ?ذخیره سازی به منظور پردازش ?ذخیره سازی به منظور پشتیبان گیری و آرشیو •ارائه ?سخت افزاری ?سرورها ?تجهیزات شبکه ?نرم افزاری ?سیستم عامل ?سرویس دهنده •انتقال ?شبکه داخلی ?اینترنت ?اینترانت •دریافت ?کاربران •منابع انسانی ?متخصص ?مدیر ?اپراتور •محیط اساس این تقسیم بندی به این شکل می باشد که ما در هر کدام از حوزه ها می توانیم کاملاً مجزا به بررسی امنیت و یا تداوم سرویس دهی بپردازیم. تمامی طراحی ها، برنامه های نوشته شده و یا کارهای گرافیکی ایجاد شده در داخل موسسه در حوزه تولید قرار می گیرند. این تولیدات به منظور در دسترس قرار گیری کاربران که در حوزه دریافت قرار دارند به سه زیر ساخت ذخیره سازی، ارائه و انتقال احتیاج دارند. در حوزه ذخیره سازی عمدتاً با اطلاعات در ارتباط هستیم؛ نحوه نگهداری ، مجوز های دسترسی و...