كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : Repeater And Hub :

شرح : بعلت تضعيف سيگنال و مسائل زماني شبکه اترنت با کابل کواکسيال از لحاظ اندازه محدوديت دارند. براي مثال کابلهاي کواکسيال ?? BASE? حداکثر ??? متر طول مي‌توانند داشته باشند. يا شبکه‌هاي سرعت بالاي Bus انتهاي کابلها به يک مقاومت بايستي بسته شوند. براي Ehternet با کابلهاي کواکسيال به انتهاي هر کابلي يک مقاومت ?? اهمي متصل مي‌شود. معمولاً اين مقاومت بصورت يک اتصال به آخرين دستگاه متصل در Bus وصل مي‌شود. اگر اتصال انتهائي انجام نشود يا اگر در طول کابل قطعي وجود داشته باشد سيگنال ارسالي در کابل وقتي به انتهاي آن مي‌رسد منعکس مي‌شود. اين انعکاس را نمي‌توان از تصادم تشخيص داد و در نتيجه برروي ارتباط تأثير مي‌گذارد. براي بيشتر کردن طول ارتباط از يک تکرار کننده (Repeater) Ehternet استفاده مي‌کنند. تکرار کننده سيگنال را از يک کابل Ehternet مي‌گيرد و آنرا در کابل ديگر تکرار مي‌کند. اگر يک تصادم تشخيص داده شود، تکرار کننده يک سيگنال تمامي در گاه‌ها ارسال مي‌کند تا از تشخيص تصادم مطمئن شود. به‌وسيله تکرار کننده‌ها مي‌توان پنج قطعه بين دو کامپيوتر را متصل کرد بطوري که سه مورد از آنها مي‌توانند دستگاه‌هاي متصل شده باشند. تکرار کننده‌ها قادر به تشخيص ختم غيرمعمول در يک ارتباط شوند و نتيجتاً انتقال اطلاعات را به ان ارتباط متوقف مي‌کنند. چنانچه در يکي از قسمت‌هاي متصل به درگاه تکرار کننده خطائي بعلت قطع کابل اتفاق بيفتاد، تکرار کننده به انتقال اطلاعات در ديگر درگاه‌ها ادامه مي‌دهد. البته به اينکه کداميک از قسمت‌ها قطع شده و باعث عدم دسترسي به Serverها شده مي‌تواند تأثير در غيرقابل استفاده بودن شبکه داشته باشد. تکاربران هزينه‌هاي کابل کشي بصورت ستاره‌اي را متوجه شدند و سازندگان تجهيزات شروع به ساخت تکرار کننده‌هاي با چندين درگاه شدند تکرار کننده‌هاي با چندين درگاه بنام Hub Ehternet شناخته شدند. شرکتهائي مثل DEC و Syn optic Hub هائي که چندين قسمت کواکسيال ??BASE? را متصل مي‌کنند توليد کردند که مي‌توانستند به يکديگر يا شاهد راه اصلي کواکسيال متصل شوند. بهترين مثال محصول DELNI مربوط به شرکت DEC است. شبکه‌هاي Ehternet با کابلهاي زوج به هم تابيده با شبکه StarLAN شروع شد و به‌وسيله ??BASE-T ادامه يافت اين شبکه‌ها بصورت نقطه به نقطه طراحي شده بودند بطوري که ختم ارتباط درون دستگاه صورت مي‌گرفت. اين موضوع نقش Hubها را از يک دستگاه خاص بکار گرفته شده در مرکز شبکه‌هاي بزرگ به يک دستگاه که براي ارتباط بين بيش از دو دستگاه نياز باشد تبديل کرد. ساختار درختي منتج از اين شبکه‌هاي Ehternet قابليت اعتماد بيشتري داشتند بطوري که اگر در يک ارتباط دچار خطا مي‌شد تأثيري بر روي ديگر تجهيزات شبکه نمي‌گذاشت اگرچه خطا در يک Hub يا ارتباط بين Hub هنوز مي‌توانست برروي کاربران اثر بگذارد. اگرچه هنوز شبکه‌هاي زوج بهم تابيده بصورت نقطه به نقطه‌است و درون سخت‌افزار خاتمه مي‌يابند از اينرو فاي مورد نياز براي يک درگاه خيلي کاهش يافت و امکان طراحي Hubها با تعداد پورتهاي بيشتري را ميسر کرد و امکان اينکه درگاه‌هاي Ehternet را برروي بردهاي اصلي قرار دهند ميسر کرد. با وجود طراحي ستاره‌اي شبکه، شبکه هايHub Ehternet هنوز بصورت يک طرفه و CSMA/CD کار مي‌کردند. هر بسته اطلاعاتي به هر درگاهي در Hub ارسال مي‌شد که اين مسئله مشکل پهناي باند و امنيت را حل نمي‌کرد. راندمان کلي يک Hub به يک ارتباط محدود مي‌شد و همه ارتباطات بايستي در همان سرعت کار مي‌کردند. طبيعتاً تصادم راندمان را کاهش مي‌دهد. در بدترين حالت وقتي تعداد زيادي کامپيوتر در يک کابل طولاني حجم زيادي از اطلاعات را ارسال مي‌کنند، افزايش تصادم باعث کاهش شديد راندمان و کارائي مي‌شود با اين وجود شرکت Xerox گزارشي در سال ???? منتشر کرد که در آن ?? دستگاه سريع بسته‌هاي اطلاعاتي در اندازه‌هاي مختلف را انتقال داده بودند، اين نتيجه نشانگر اين مطلب بود که حتي براي کوچک‌ترين بسته‌هاي اطلاعاتي (?? بايتي) داشتن يک راندمان ??? در شبکه LAN طبيعي است. اين موضوع عامل رقابت شبکه‌هاي مبتني بر Token بود (مثل Token bus , Token ring) که همگي پس از افزودن يک کامپيوتر در شبکه با کاهش کارائي روبرو بودند.