موضوع مقاله :

کلاسترینگ چیست؟

چکیده :

کلاسترینگ چیست؟


شرح : کلاسترینگ از حیاتی ترین و مهمترین تکنولونوژی هایی است که هر شرکت بزرگی باید تابع و استفاده کننده از آن باشد. در غیر این صورت در دنیای شبکه یک بازنده به حساب می آید شرکت های بزرگی همچون گوگل، یاهو، مایکروسافت و خیلی از شرکت های بزرگ دیگراز کلاسترینگ برای ثبات و دوام سرورهای خودشان و سرویس دهی به کاربران استفاده می کنند. کلاسترینگ به گروهی از سرورها شامل دو یا بیشتر از یک سرور گفته می شود که با یکدیگر نرم افزاری را اجرا می کنند و نتیجه آن احتمال خطای کمتر و سرعت بارگذاری بالاتر برنامه هاست. سرویس کلاسترینگ بیشتر برای سازمان و شرکت هایی به کار می رود که برنامه های آن تحت هر شرایطی باید اجرا شود و در حالت اجرا باقی بماند . حتی وقتی یکی از سرویس ها از سرویس خارج شده باشد. در سرویس کلاسترینگ تمامی سرورهایمان برنامه و قوانینی را اجرا می کنند که دیگر سرورها اجرا خواهند کرد لذا اگر سروری از سرویس خارج شود سرورهای دیگر بلافاصله شروع به کار خواهند کردکه به آن Failover گفته می شود. زمانی که سرور از سرویس خارج شده دوباره به کار افتاد باقی سرورها آگاه می شوند و روند عادی دوباره ادامه خواهد یافت که به این عمل Failback گفته می شود