كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مشخصات data center :

شرح : Data Centerهاي متفاوتي در نقاط دنيا وجود دارد که با توجه به نياز و همچنين شرايط منطقه اي طراحي و ساخته شده اند. استاندارد خاصي براي يک Data Center وجود ندارد اما در اينجا سعي شده است به برخي از مشخصات عمومي يک مرکز داده اي اشاره شود.