كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نحوه ارتباط CSS با HTML :

شرح : اطلاعات CSS مي تواند از منابع مختلفي تامين شوند. CSSها مي توانند بصورت فايلي مجزا ضميمه کدهاي HTML شوند و يا درون کدهاي HTML جاسازي شوند. ميتوان در يک صفحه، چندين فايل CSS را از بيرون فراخواني کرد. حتي مي توان CSSهاي کاملا متفاوتي را براي نسخه چاپي و نسخه نمايشي تهيه و استفاده کرد. براي مثال، نسخه نمايشي (آن چيزي که بر روي مرورگرها نشان داده مي شود)، مي تواند کاملا متفاوت از نسخه چاپي همان صفحه باشد بطوريکه طراحان مي توانند با دقت بالاتري، نيازهاي طراحي را در اين دو محيط جداگانه، طراحي و پياده سازي نمايند.