كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تفاوت وب و اينترنت :

شرح : وب ، به فضاي آنلاين متشکل از ميليون ها ، بلکه ميلياردها سايت اينترنتي گفته مي شود. در واقع به مجموعه سايت هاي اينترنتي مختلف ، که در سراسر دنيا و به زبان هاي گوناگون و به منظور ساماندهي موضوعات و خدمات مختلف ساماندهي شده اند ، وب گفته مي شود. وب بستري از به هم پيوستن شبکه هاي کامپيوتري مختلف به منظور به اشتراک گذاري محتوا مي باشد ، اما سايت ، يکي از واحدهاي کوچک تشکيل دهنده اين رسانه جهاني است. در حقيقت ، به بستر يا رسانه اي که وب سايت هاي اينترنتي بر روي آن قرار گرفته اند وب گفته مي شود. در مقام مثل : سايت هاي اينترنتي ، مانند شبکه هاي تلويزيوني مختلف مي باشند ، در حالي که وب ، همانند صدا و سيما يا ماهواره هاست که تعداد زيادي شبکه را همزمان پخش و منتشر مي نمايد.