تفاوت ViewState با Cookie چیست ؟

چکیده :

تفاوت ViewState با Cookie چیست ؟ViewState چیزی نیست جز یک کنترل Hidden از نوع Html Controls ، که قادر است هر مقداری را در خود ذخیره کند ، دات نت از این کنترل برای ذخیره کردن مقادیر مختلف استفاده می کند تا بتواند حالت ماندگاری صفحه را در هنگام PostBack حذف نماید . مقادیر موجود در ViewState توسط دات نت کد شده و در هنگام بازخوانی دی کد می شوند .
با این تفاسیر واضح است که در صورتی که از صفحه ای به صفحه دیگر منتقل شوید مقادیر داخل ViewState حذف خواهند شد .

Cookie ها فایل هایی هستند که توسط مرورگر سرویس گیرنده (Client) در کامپیوتر او ذخیره می شوند ، تمامی مرورگر ها از کوکی پشتیبانی می کنند ، کوکی ها محل خوبی برای ذخیره اطلاعاتی مانند نام کاربری و رمز عبور و ....می باشد . کوکی ها دارای تاریخ انقضا بوده و میتوانید آن ها را به مدت طولانی نگه دارید ، همچنین با جابجا شدن از یک صفحه به صفحه دیگر و یا حتی بسته شدن مرورگر از بین نمی روند (البته به صورت پیشفرض با بسته شدن مرورگر از بین می روند ولی میتوان برای آن ها تاریخ انقضا تعریف کرد)