كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مزايا و معايب Drupal چيست؟ :

شرح : نقاط قوت

  •     جامعه کاربري بزرگ که حتي داراي پشتيباني هاي زنده مي باشد
  •     در حدود 6000 ماژول که به شما امکان راه اندازي هر نوع سايتي را مي دهد
  •     شرکت هاي بسياري با هزينه اندک دروپال را پشتيباني مي نمايند

نقاط ضعف

  •     براي سايت هاي ساده مناسب نيست
  •     قالب هاي آماده رايگان و تجاري بسيار کمي دارد
  •     ايجاد قالب براي سايت پيچيده است