فریم ورک های زبان PHP کدامند؟

چکیده :

فریم ورک های زبان PHP کدامند؟مانند خیلی از زبان های دیگر ، php نیز استفاده از فریم ورک ها را برای تسریع عمل توسعه نرم افزار پیشنهاد می کند.همانطور که احتمالا تجربه کردین کار ساخت برنامه های تخت وب  گاها کسل کننده و زمان بر شده است اما اگر همین توسعه نرم افزار به وسیله فریم ورک ها انجام شود ، ساده تر ، سریع تر و بر اساس استانداردهای کدنویسی انجام خواهد شد و همچنین توسعه و گسترش نرم افزار در آینده را به راحتی فراهم می کند.

 • Laravel
 • Symfony
 • CodeIgniter
 • CakePHP
 • Zend
 • Phalcon
 • Slim
 • Yii
 • Fat-Free
 • Kohana
 • FuelPHP
 • Flight
 • PHP mini
 • Simple PHP Framework
 • Zikula
 • Summing Up