موضوع مقاله :

اشنایی با ویستا

چکیده :

اشنایی با ویستا


شرح : یكی از مهمترین تفاوت های ویستا با بقیه ی سیستم های عامل این است كه در هنگام نصب با توجه به نوع و قدرت سخت افزارهای مختلفی كه بر روی كامپیوتر قرار دارد امكانات مختلفی را با خود نصب می كند برای دست یافتن به چنین منظوری ابزاری به نام Winsat در ویستا وجود دارد كه یك نوع ابزار ارزیابی كارایی (Bench marking ) است. و همچنین ویستا دارای 6 نسخه ی متفاوت از قبیل: • :1_ Home basic edition برای كاربران خانگی با حد اقل امكانات را دارد. • :2_ Ultimate verson از نسخه های خانگی قوی تر و از نسخه های تجاری ضعیف تر است. • :3_ Business برای كارهی تجاری استفاده می شود. • :4_ Enterprise برای كار های خیلی جدی است. و... راستی یك نكته مهم: ویستا برای اینكه بتواند از تمام قابلیت هایش استفاده كندحداقل به 512 مگابایت حافضه اصلی ((ram و 256 مگابایت حافضه گرافیكی نیاز دارد.