كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : وب سايت چيست؟ :

شرح : وب سايت اصطلاحا به مکاني در اينترنت گفته مي شود که يک صفحه يا تعداد بيشتري از صفحات را در خود جا داده است. به بيان ديگر به مجموعه اي از صفحات در اينترنت که متعلق به مکان خاصي هستند، اصطلاحا وب سايت گفته مي شود. محتويات وب سايت ها عموما بر روي کامپيوتري به نام سرور قرار دارد و مجموعه اي از سرورها، شبکه جهاني وب را تشکيل مي دهند. هر سرور مي تواند يک يا تعداد بيشتري از سايت ها را درون خود جاي دهد. همانند دنياي واقعي که هر انساني براي خود يک نام منحصر بفردي دارد، در دنياي مجازي يا اينترنت نيز اوضاع به همين منوال است. هر سرور ( يا کامپيوتر) براي آنکه از سرورهاي ديگر متمايز شود و نيز هر وب سايت براي آنکه از وب سايت هاي ديگر متمايز شود، توسط يک شماره شناسايي منحصر بفرد يا IP مشخصي مي شود.