كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : انواع پورت ها :

شرح : ?موازي (Parallel) . از اين نوع پورت ها اغلب براي اتصال چاپگر استفاده مي گردد. ?سريال (Serial) . از اين نوع پورت ها اغلب براي اتصال دستگاههائي نظير يک مودم خارجي، استفاده مي گردد. ?پورت ( Uuniversal Serial Bus(USB . از پورت ها ي فوق بمنظور اتصال دستگاههاي جانبي نظير اسکنر و يا دوربين هاي وب استفاده مي گردد.