موضوع مقاله :

انواع پورت ها

چکیده :

انواع پورت ها


شرح : ?موازی (Parallel) . از این نوع پورت ها اغلب برای اتصال چاپگر استفاده می گردد. ?سریال (Serial) . از این نوع پورت ها اغلب برای اتصال دستگاههائی نظیر یک مودم خارجی، استفاده می گردد. ?پورت ( Uuniversal Serial Bus(USB . از پورت ها ی فوق بمنظور اتصال دستگاههای جانبی نظیر اسکنر و یا دوربین های وب استفاده می گردد.