موضوع مقاله :

مفهوم دامین در وب چیست؟

چکیده :

مفهوم دامین در وب چیست؟


شرح :

دامین یا دامنه ی اینترنتی (Internet domain) پسوندی است که در بخش پایانی نشانی وبگاه ها می آید.
دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از یک یا چند قسمت تشکیل شده‌است که با نقطه از هم جدا شده‌اند.
قسمت اول ماهیت آدرس www قسمت دوم  نام دامنه‏ و به قسمت سوم پسوند موضوعی یا جی تی ال دی (Generic) و به قسمت آخر پسوند کشوری یا محلی یا سی تی ال دی  (Country) می‌گویند، نام دامنه همان نام سایت است (مانند Wikipedia) و پسوند دامنه شما بیانگر نوع سایت شما خواهد بود مانند .(org) گاه در مورد دامنه‌های جهانی چی تی ال دی، این با حرف G به معنی (Global) این ترتیب معکوس می‌شود یعنی سی تی ال دی قبل از جی تی ال تی می‌آید مانند ru.com که برای روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.