كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مفهوم دامين در وب چيست؟ :

شرح :

دامين يا دامنه ي اينترنتي (Internet domain) پسوندي است که در بخش پاياني نشاني وبگاه ها مي آيد.
دامنه نام منحصر بفردي است که براي شناسايي سايت اينترنتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از يک يا چند قسمت تشکيل شده‌است که با نقطه از هم جدا شده‌اند.
قسمت اول ماهيت آدرس www قسمت دوم  نام دامنه‏ و به قسمت سوم پسوند موضوعي يا جي تي ال دي (Generic) و به قسمت آخر پسوند کشوري يا محلي يا سي تي ال دي  (Country) مي‌گويند، نام دامنه همان نام سايت است (مانند Wikipedia) و پسوند دامنه شما بيانگر نوع سايت شما خواهد بود مانند .(org) گاه در مورد دامنه‌هاي جهاني چي تي ال دي، اين با حرف G به معني (Global) اين ترتيب معکوس مي‌شود يعني سي تي ال دي قبل از جي تي ال تي مي‌آيد مانند ru.com که براي روسيه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.