كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نرم افزار فريز کردن ويندوز و جلوگيري از تغييرات در آن :

شرح : Drive Vaccine PC Restore Plus نرم افزاري کاربردي براي بازگرداني ويندوز به حالت سالم و بدون مشکل اوليه مي باشد که با هر بار ري استارت يا خاموش و روش کردن تمام تغييرات و اتفاقات رخ داده در ويندوز به حالت قبل باز ميگردد . با استفاده از اين نرم افزار مي توانيد سيستم خود را از هر گونه تغييرات ناخواسته مصون کرده و از به وجود آمدن مشلات نرم افزاري در آن جلوگيري کنيد . کاربرد اصلي چنين نرم …