كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اصطلاح آنتي ويروس چيست؟ :

شرح : ضد ويروس اصطلاحي است که به برنامه يا مجموعه‌اي از برنامه‌ها گفته مي‌شود که براي محافظت از رايانه‌ها در برابر ويروس‌‌ها به کار گرفته مي‌شود.

اين برنامه‌ها با بررسي محتواي پوشه‌ها، دنبال ويروس‌ها يا کرم‌هاي رايانه‌اي مي‌گردند و در صورت مشاهده از ورودشان به رايانه و اجراشدنشان جلوگيري مي‌کنند يا به شما هشدار مي‌دهند يا دستور مي‌گيرند که ويروس را پاک کنند. گاه براي پاک کردن ويروس بايد پوشه‌ي آلوده را پاک کرد و گاه نيز مي‌توان خسارت‌هايي را که به آن وارد شده، ترميم کرد.