كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تست شبکه :

شرح : پس از پياده سازي طرح و تهيه مستندات مورد نياز ، نمي بايست بر اين باور بود که تمامي فرضيات و محاسبات انجام شده درست مي باشد . به منظور بررسي صحت عملکرد محصولات و برنامه ها در شبکه ارتقاء يافته و يا جديد ، انجام تست هاي متعدد امري ضروري است . در مستندات ارائه شده توسط شرکت هاي عظيم کامپيوتري ، همواره به اين نکته اشاره مي گردد که براي شبکه هاي بزرگ مي بايست يک آزمايشگاه تست ، ايجاد که در آن تست هاي متعددي بر روي ترکيب پيکربندي نرم افزارها و سيستم هاي عامل انجام تا از صحت عملکرد آنان اطمينان حاصل گردد ( اطمينان از تامين اهداف و خواسته ها بدون اثرات جانبي منفي ) . مثلا" سرويس دايرکتوري يکي از مسائل اصلي و در عين حال مهم در شبکه هاي بزرگ است . ايجاد يک ساختار دايرکتوري شايد در ابتدا عملياتي ساده به نظر آيد . شما مي توانيد به سادگي اشياء مورد نظر را با توجه به چارت سازماني خود ، ايجادنمائيد . چه نوع تعامل و ارتباطي مي بايست بين دپارتمان هاي متعدد ايجاد گردد؟ چگونه مي توان اقدام به ايجاد يک ساختار براي دايرکتوري نمود که اعطاي دستيابي به ساير اشياء عملياتي، ساده گردد ؟ همانگونه که روش ها و تکنيک هاي برنامه نويسي ساختيافته ، امکان اعمال تغييرات در برنامه را ساده مي نمايد ، ايجاد يک ساختار دايرکتوري براي شبکه نيز مي بايست وضعيتي مشابه را داشته باشد . يکي ديگر از دلايل اهميت در ايجاد يک ساختار مناسب براي دايرکتوري ، امکان واگذاري مسئوليت هاي متعدد شبکه به مديران شبکه متفاوت است. براي تست شبکه قبل از عملياتي شدن آن ، مي توان از کاربران ماهر و خاصي نيز استفاده نمود. فراموش نکنيم که يکي از بخش هاي مهم هر شبکه کامپيوتري ، کاربران آن شبکه مي باشند. يک سازمان مي تواند براي استفاده از آخرين فن آوري هاي موجود ، هزينه زيادي را پرداخت نمايد ، ولي تا زماني که کاربران به درستي قادر به استفاده از امکانات ايجاد شده نگردند ، نيل به بهره وري حقيقي وجود نخواهد داشت .