TCP/IP گزینه ای عمومی

چکیده :

TCP/IP گزینه ای عمومیبرای تمامی اهداف عملیاتی در یک شبکه کامپیوتری ، پروتکل TCP/IP گزینه ای مناسب محسوب می گردد( پروتکل استاندارد LAN ) . یکی از علل اصلی در بروز وضعیت فوق ، رشد سریع و چشمگیر اینترنت و ضرورت حضور در عرصه وب برای اکثر سازمان ها و موسسات می باشد . در صورتی که شبکه محلی موجود همچنان از یک پروتکل قدیمی استفاده می نماید ، لازم است بررسی جدی در خصوص ارتقاء آن به TCP/IP صورت پذیرد . در حال حاضر پروتکل TCP/IP (نسخه چهار ) ، متداولترین پروتکل شبکه محسوب شده و در آینده ای نه چندان دور می بایست از نسخه جدید پروتکل فوق ( IPv6 ) ، استفاده نمود. با این که از فن آوری های متعددی نظیر Network Address Translation) NAT) ، به منظور غلبه بر چالش های مربوط به محدودیت میزان فضای آدرس دهی ارائه شده توسط IPv4 ، استفاده بعمل می آید ، در نسخه جدید پروتکل TCP/IP ( نسخه شش ) ، محدودیت فوق به صورت کامل برطرف شده است .نسخه جدید پروتکل TCP/IP دارای ویژگی ها و پتانسیل ها ی متعدد دیگری است که تاثیرات گسترده ای را در تمامی ابعاد شبکه خصوصا" مکانیزم های امنیتی به ویژه در رابطه با تجارت الکترونیکی ، به دنبال خواهد داشت .
لازم است به این موضوع اشاره گردد که در ویندوز NT 3.51 ، از نسخه اختصاصی IPX/SPX که با نام NWLink توسط شرکت مایکروسافت پیاده سازی شده است به عنوان پروتکل پیش فرض شبکه استفاده می گردد. در ویندوز NT 4.0 و سایر سیستم های عامل ارائه شده توسط مایکروسافت ( ویندوز 2000 ، XP و Server 2003 ) از TCP/IP به عنوان پروتکل پیش فرض ، استفاده می شود . در صورتی که در شبکه ای از چندین سیستم عامل استفاده می شود ( ویندور ، نت ور ، یونیکس ، لینوکس ) ، نقطه اشتراک تمامی آنان ، پروتکل TCP/IP بوده و با استفاده از آن امکان ارتباط بین تمامی سیستم های عامل، فراهم می گردد.