كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آر اس اس چيست؟ :

شرح :
RSS مخفف Really Simple Syndication به معني تشکيل ارتباط هاي بسيار ساده است. آر اس اس فايلي با فرمت خاص (XML) مي باشد که شامل آخرين عناوين سايت هاي خبري، وبلاگ ها و سايت هايي از اين دست مي باشد. در واقع آر اس اس فرمتي براي خروجي اطلاعات مي باشد.
با به روز شدن سايت، فايل ار اس اس آن به طور خودکار به روز مي شود. محتويات فايل هاي آر اس اس را مي توان به کمک نرم افزار هاي مخصوص مشاهده کرد.