ویدیو های آموزشی اپل

چکیده :

ویدیو های آموزشی اپلاپل صد ها ویدیو آموزش از تمام WWDC های برگذار شده دارد. این سری آموزش ها بهترین راه و سریع ترین روش برای فراگیری Swift و Objective C هستند درصورتی که فیلم هارا مشاهده کنید ترفند های خوبی را یاد خواهید گرفت .