معرفی Swift

چکیده :

معرفی Swiftزبان برنامه نویسی جدید اپل سویفت است . همانطور که گفته شد زبان برنامه نویسی یاد شده اختصاصی اپل می باشد و چندی پیش توسط اپل معرفی شد. با سویفت می توانید برای هر دو سیستم عامل iOS و مک برنامه نویسی کنید اما اگر با این زبان نتوانستید رابطه برقرار کنید همچنان میتوانید از Objective C استفاده کنید.