كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کاربردهاي مهندسي نرم‌افزار :

شرح : کاربردهاي مهندسي نرم‌افزار داراي ارزش‌هاي اجتماعي و اقتصادي هستند، زيرا بهره‌وري مردم را بالا برده، چند و چون زندگي آنان را بهتر مي‌کنند. مردم با بهره‌گيري از نرم‌افزار، توانايي انجام کارهايي را دارند که قبل از آن براي‌شان شدني نبود. نمونه‌هايي از اين دست نرم‌افزارها عبارت‌اند از: سامانه‌هاي توکار، نرم‌افزار اداري، بازي‌هاي رايانه‌اي و اينترنت.