PanicButton

چکیده :

PanicButtonاگر شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی هستید که دائماً کارهای گوناگونی را دنبال کرده و زبانه‌های بسیار زیادی را در مرورگر خود باز می‌گذارند این افزونه معجزه‌ی چراغ جادو است. به کمک PanicButton می‌توانید تمامی زبانه‌های باز خود را به یکباره پنهان نمایید. به این ترتیب همکارانتان نمی‌توانند از کارهای شما سردرآورده و موی دماغتان شوند. هر وقت که همکار مزاحم یا رئیستان رد شد و رفت دوباره می‌توانید با کلیک بر روی همان دکمه زبانه‌های مرورگر را بازگردانید.