كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کارايي زبان برنامه نويسي cplusplus در توليد نرم افزار :

شرح :

استراس‌ تروپ کار بر روي زبانc  را در سال ???? آغاز کرد. ايده ساخت اين زبان جديد در زمان کار بر روي تز دکتراي خود به ذهن استراس‌تروپ خطور نمود. او متوجه شد که سيمولا داراي ويژگي‌هاي مناسب براي ساخت برنامه‌هاي بسيار بزرگ است اما براي استفاده عملي بسيار کند است اما BCPL با وجود سرعت بسيار زياد براي ساخت برنامه‌هاي بزرگ بسيار سطح پايين است. زماني که استراس‌تروپ کار خود را در آزمايشگاه‌هاي بل (Bell Labs) آغاز نمود با مشکل تحليل هسته unix  با توجه به محاسبات توزيع شده روبرو شده بود. با يادآوري تجربيات خود در دوران دکترا، او زبان C را با استفاده از ويژگي‌هاي سيمولا گسترش داد C به اين دليل انتخاب شد که C يک زبان عمومي، سريع، قابل حمل، و بصورت گسترده در حال استفاده بود. علاوه بر C و سيمولا زبان‌هاي ديگري مانند ALGOL 68، ADA، CLU،  ML نيز بر ساختار اين زبان جديد اثر گذاشت. در ابتداويژگي‌هاي کلاس، کلاس‌هاي مشتق شده، کنترل نوع قوي، توابع درون خطي، و آرگومان پيش‌فرض از طريق Cfront به C اضافه شد. اولين نسخه تجاري در سال ???? ارائه شد.