FastestChrome

چکیده :

FastestChromeاین افزونه همان طور كه از نام آن انتظار می رود، یك سری ابزار صرفه جویی در زمان به مرورگر می افزاید. این قابلیت ها شامل برخی ابزار سطحی است؛ ابزاری مانند نمایش یك پنجره حاوی توضیحاتی از كلمه انتخاب شده و ارائه گزینه ای برای جستجوی آن عبارت در موتورهای جستجوی مختلف.

افزون بر این، این افزونه به شما اجازه می دهد «تبدیل خودكار متن URL به لینك های قابل كلیك كردن» را انتخاب كنید. البته قابلیت «صفحات بی پایان» آن، به طور خودكار، صفحه بعدی یك وب سایت را بارگذاری می كند؛ بنابراین زمان ارزشمند خود را برای كلیك كردن دكمه «بعدی» و انتظار برای بارگذاری صفحه هدر نمی دهید.