كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فريم ورک چيست؟ :

شرح : فريم ورک (Framework) يا چارچوب نرم‌افزاري در واقع يک ابزار کارا و سودمند براي برنامه‌نويسي است. فريم ورک در واقع به شما کمک مي‌کند تا سرعت کد نويسي خود را افزايش دهيد. چارچوب‌هاي نرم‌افزاري از يک معماري خاص پيروي مي‌کنند که اين معماري در فريم ورک‌هاي مختلف ممکن است متفاوت باشد. منظور از معماري همان ساختار حاکم بر پروژه و اصول و قواعد آن است.