كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مشکل Bootstrap چيست؟ :

شرح : پروژه Bootstrap با هدفي مشخص و ايده اي ستودني راه اندازي شده است و در اين مسير سومين نسخه خود را تجربه ميکند. طراحان زيادي از استانداردهاي آن بهره ميبرند و افراد زيادي استفاده از Bootstrap در طراحي سايت را يک مزيت مهم ميدانند ولي مشکل اصلي زماني ايجاد ميشود که شما وابستگي زيادي به طراحي اوليه آن داشته باشيد. امروز شاهد سايت هاي زيادي هستيم که همگي ظاهر نسبتا يکساني داشته و به راحتي ميتوان ردپاي Bootstrap را در آن ديد. بعنوان مثال رنگ مشکلي هدر سايت، حاشيه هاي 1 پيکسلي خاکستري و دکمه هاي آبي و قرمز با ظاهري مشخص نشان دهنده بکارگيري Bootstrap در يک سايت هستند، در حاليکه با کمي تغيير ميتوان ظاهري جديد و متفاوت به هريک از اين بخش ها داده و رنگ بندي هاي دلخواه خود را در آنها ايجاد نمود. اگر روند استفاده از Bootstrap به همين شکل ادامه پيدا کند ممکن است در آينده تشخيص سايت هاي اينترني از يکديگر کمي دشوار شده و همگي داراي ظاهري يکسان و تکراري گردند. اين مسئله به معني مخالفت ما با اين سيستم و امکانات آن نيست بلکه منظور آن است که بياييد تا اين امکانات را در راستاي بهبود فضاي اينترنت بکار گرفته و خلاقيت خود را فراموش نکنيم.