ابر متن در اینترنت چیست؟

چکیده :

ابر متن در اینترنت چیست؟اَبَرمتن (به انگلیسی: Hypertext)‏ به متونی گفته میشود که بر صفحه نمایشگر رایانه یا سایر ابزارهای الکترونیکی به نمایش درمی‌آیند و حاوی مراجعاتی (ابرپیوندها )به نوشته‌های دیگر هست که با انتخاب این مراجعات (معمولاً به وسیله کلیک کردن با موشواره) می‌توان به طور خودکار به متن مرتبط دیگر رفت. یک پرونده ابرمتن فایلی است که حاوی ابرپیوندها باشد.
اگر فایل به جای متن، صوتی تصویری باشد در این صورت آن را ابررسانه (hypermédias) می‌نامند.