تاریخچه اینترنیک

چکیده :

تاریخچه اینترنیکتوزیع کل دامنه‌ها (domain name) در سال 1990 توسط جاناتان پاستل (استاد کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و از بنیانگذاران اینترنت) آغاز شد. در آن زمان گروهی تحت عنوان اینترنیک به منظور توزیع دامنه‌ها تحت نظر جاناتان پاستل تشکیل شد که عملاً بیشترین کار را در امر تنظیم و توزیع دامنه‌ها انجام می داد. در حال حاضر در دنیا دامنه‌های کشوری اصولاً در اختیار پ‍‍ژوهشگاه یا یک نهاد علمی و دانشگاهی است. در ایران نیز امتیاز و مسئولیت دامنه‌ها بر عهده پژوهشگاه دانش‌های بنیادی است. اینترنیک زیرمجموعه icann (اتحادیه بین‌المللی ثبت دامنه‌های اینترنتی) است. Ip: مخفف internet protocol یک شماره است که جهت اتصال ما به اینترنت داشتن آن الزامی است. این شماره از چهاربخش تشکیل می‌شود. Isp: مخفف internet service provider است و واسطه ای است که ما از طریق آن و ایجاد یک username و password می‌توانیم به اینترنت دسترسی پیدا کنیم. Domaine name: یک اسم است که در نقش آدرس اینترنتی ما استفاده می شود و شکل مجازی Ip یک سایت اینترنتی محسوب می شود.