اینترنت چیست ودر چه سالی تشکیل شده است؟

چکیده :

اینترنت چیست ودر چه سالی تشکیل شده است؟اینترنت مجموعه‌ای جهانی از شبكه‌های بزرگ و كوچك است كه به هم پیوسته‌اند و نام اینترنت (شبكه‌های در هم تنیده) از همین مجموعه گرفته شده است. به عبارتی بهتر صحبت از شبکه ای است که كارش را سال 1969 با چهار هسته یا سیستم كامپیوتری میزبان آغاز كرد و بعدها به شدت گسترش یافت؛ شبکه‌ای است که به هیچ فرد، نهاد یا کشوری تعلق ندارد.
البته این كه گفته می‌شود اینترنت صاحب ندارد، بدان معنا نیست كه هیچ كس بر آن نظارت ندارد؛ یک مؤسسه غیرانتفاعی به نام انجمن اینترنت (Internet Society) كه در سال 1992 تشكیل شده، مسئول نظارت بر آن بوده و مراقب است كه پروتكل‌ها و قوانینی كه درباره اینترنت تصویب شده‌اند، در سراسر جهان اجرا شوند.