موضوع مقاله :

UML چیست؟

چکیده :

UML چیست؟


شرح : تعریف ساده: UML یک زبان بین المللی است که در آن با استفاده از نماد های گرافیکی؛ چهره های مختلف کارکرد یک سیستم نشان داده می شود به گونه ای که برای تمامی افراد درگیر سیستم قابل درک باشد. تعریف علمی: UML یا زبان مدلسازی یکپارچه، زبانی است برای مشخص کردن (Specify)، مصورسازی(Visualize)، ساخت (Construction) و مستندسازی (Documenting) سیستمهای نرم‌افزاری و غیر نرم‌افزاری و نیز برای مدلسازی سیستمهای تجاری. ایجاد کنندگان آن فرایندی را طراحی کرده اند که به طور کامل از uml پشتیبانی می کند. عموما هر فرایندی شامل فازهای زیر است : آنالیز نیازها (Requirement Analysis) آنالیز (Analysis) طراحی (Design) پیاده سازی (Implementation) تست (Test)