موضوع مقاله :

معماری MODEL – VIEW – CONTROL یا (MVC)

چکیده :

معماری MODEL – VIEW – CONTROL یا (MVC)


شرح : MVC چیست ؟
MvC مخفف سه کلمه Model View Controller هست . در واقع MVC بر روی معماری های چند لایه ای جهت جداسازی قسمت های مختلف برنامه و به طور دقیق تر جدا کردن بخش ها منطقی برنامه اعم از دیتا ، permission ها ، چک کردن صحت داده ها و .... از لایه Presentation layer یا در واقع همان لایه ای که مستقیما با کاربر نهایی (End user) در ارتباط است ،قرار میگیرد. پس بر اساس توضیحات فوق می توانیم هر یک از بخش های معماری MVC یعنی Model و View و controller را به شکل زیر تعریف کنیم. 

در این معماری در واقع ما دارای ترجمه ای از قسمت های مهم معماری به شکل زیر هستیم:

    MODEL : وظیفه کار با پایگاه داده را بر عهده دارد.
    VIEW : وظیفه ارتباط با کاربر نهایی را بر عهده دارد.
    Control : وظیفه کنترل View و Model و نحوه ارتباط آن دو را با هم بر عهده دارد.