كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فالو و نوفالو چيست؟ :

شرح : آيا مي دانيد به اين روشي که از حدود سال ???? ميلادي آغاز شده است(نوفالو شدن تدريجي لينک ها) ، اکنون لينک فالو بسيار کم است و اکنون گوگل بايد، از بين تمامي بک لينک هاي نوفالو، سايت ها را رتبه بندي کند؟بدون شک به اين نتيجه بايد برسيد، که گوگل مجبور است لينک هاي نوفالو را نيز تحليل کند و در رنکينگ خود تاثير دهد.مگر مي شود از انبوهي از لينک هاي نوفالو که کمتر از لينک هاي فالو در سطح وب نيستند، صرف نظر کرد و انها را بي تأثير خواند؟

آيا امکان ندارد، يک سايت معتبر، صفحه يا سايت ديگري را به صورت طبيعي، به عنوان لينک مفيد يا مرجع، به صورت نوفالو لينک کند؟شما جاي گوگل باشيد، چون صرفا نوفالو است، آن را در رنکينگ، تاثير نمي دهيد؟

آيا مي دانيد نويسندگان زيادي وجود دارند که کاري به لينک نوفالو و فالو ندارند يا فرق اينها را نمي دانند و در سايت خود ، لينک هايي را معرفي مي کنند؟(سايت هاي خبري، آموزشي و …)

آيا مي دانيد سايت هاي معروف و قدرتمند و يا در انجمن هاي پرسش و پاسخ مثل stackoverflow.com (اين سايت صرفا يک مثال است و بيشتر مخصوص برنامه نويسان و توسعه دهنگان است) وقتي لينک مفيدي را معرفي مي کنند، به صورت نوفالو است؟در اين سايت ها لينک صرفا به خاطر مفيد بودن در يک مطلب مرتبط معرفي شده است و طبيعي ترين بک لينک ممکن است؟ پس منطقي است که گوگل صرف نوفالو بودن به آن اهميت ندهد؟!

آيا مي دانيد، که اگر تمام بک لينک هاي شما فالو باشد ، غير طبيعي است و گوگل متوجه حقه شما مي شود؟مگر مي شود با توضيحاتي که داده شد، يک سايت فقط بک لينک نوفالو يا اکثرا بک لينک هاي فالو داشته باشد؟با اين توضيحات ، بدون شک متوجه شده ايد، که بک لينک هاي نوفالو، مي توانند به تمام بک لينک هاي فالوي شما معنا و اعتبار ببخشند و آنها را طبيعي جلوه دهند.

آيا مي دانيد، اکنون گوگل هوشمند تر از آن است که به مشخصه فالو يا نوفالو اهميت دهد؟آيا مي دانيد اکنون خود گوگل با توجه به موقعيت و جايگاه لينک خروجي، محتواي صفحه اي که در آن لينک وجود دارد و صفحه اي که لينک به آن اشاره مي کند و … ، براي تاثير لينک ها تصميم گيري مي کند؟

آيا مي دانيد سايت هايي که تبليغات گسترده محيطي، تلويزيوني، اينترنتي مي کنند، اکثر لينک هايي که دريافت مي کنند نوفالو است و چون برندينگ (دست برتر سئو) قوي دارند، نيازي به link building ندارند؟همين برندينگ آنها که براي آنها لينک طبيعي ايجاد کرده است، شامل لينک هاي نوفالوي خيلي زياد است! اما اين گونه سايت ها معمولا در رتبه يک نتايج گوگل هستند!

آيا مي دانيد، بازي به اين سادگي هم نيست و گوگل هوشمند تر از آن است که صرف نوفالو بودن لينک، گوگل آن را غير مهم تلقي کنيد و صرف فالو بودن آن ، مهم تلقي کند؟