كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : منطق فازي در نرم افزار چيست؟ :

شرح :

منطق فازي (به انگليسي: fuzzy logic)‏ اولين بار در پي تنظيم نظريه? مجموعه‌هاي فازي به وسيله? پروفسور لطفي زاده (???? م) در صحنه? محاسبات نو ظاهر شد.
کلمه fuzzy به معناي غير دقيق، ناواضح و مبهم است.
اين مبحث پيچيده و بسيار گسترده را ميتوان به سادگي اينگونه تعريف کرد: منطق فازي فراتر از منطق ارزشهاي "صفر و يک" نرم افزار هاي کلاسيک رفته و درگاهي جديد براي دنياي علوم نرم افزاري و رايانه ها ميگشايد، زيرا فضاي ناواضح، شناور و بي نهايت بين اعداد صفر و يک را هم به کار ميگيرد. فازي از فضاي بين دو ارزش "برويم" يا "نرويم" ارزش جديد "شايد برويم" يا "ميرويم اگر" را استخراج کرده و به کار ميگيرد. بدين منوال به عنوان مثال مدير بانک پس از بررسي رايانه اي بيلان اقتصادي يک بازرگان ميتواند فراتر از منطق "وام ميدهيم" يا "وام نميدهيم" رفته و بگويد: وام ميدهيم اگر...