كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نرم افزار سيستمي چه نوع نرم افزاري است؟ :

شرح : نرم افزاري که نياز به نصب ندارد و در يک شاخه به صورت اجرائي عمل ميکند نرم افزار aceutility مي باشد که حجم بسيار کمي را دار است يکي از قابليت هاي بسيار خوب در اين نرم افزاراين است که مي تواند در قسمتي به نام autostartqrogram فايلهاي مورد نظرمان در زمان روشن شدن رايانه بصورت اتوماتيک اجرا مي کند و در قسمتي ديگر به نام fix in validsnortat مي تواند shortcut هايي که از بين رفته اند ترميم کند و فايلهاي که هم نام هستند .نرم افزار سيستمي ACEUTILITY يک نرم افزار بسيار قوي و خوب است که نياز به نصب ندارد و اين نرم افزار مي تواند فايل هاي بدون استفاده و فايلهاي که نياز به آنها نيست و فايلهاي غير ضروري را حذف کند و همچنين فايلهاي گمشده را جستجو کرده و فايلهاي که به دو نام هستند پيدا کند و يک نام آن را حذف کند و اين نرم افزار قدرتمند است .