موضوع مقاله :

نرم افزار سیستمی چه نوع نرم افزاری است؟

چکیده :

نرم افزار سیستمی چه نوع نرم افزاری است؟


شرح : نرم افزاری که نیاز به نصب ندارد و در یک شاخه به صورت اجرائی عمل میکند نرم افزار aceutility می باشد که حجم بسیار کمی را دار است یکی از قابلیت های بسیار خوب در این نرم افزاراین است که می تواند در قسمتی به نام autostartqrogram فایلهای مورد نظرمان در زمان روشن شدن رایانه بصورت اتوماتیک اجرا می کند و در قسمتی دیگر به نام fix in validsnortat می تواند shortcut هایی که از بین رفته اند ترمیم کند و فایلهای که هم نام هستند .نرم افزار سیستمی ACEUTILITY یک نرم افزار بسیار قوی و خوب است که نیاز به نصب ندارد و این نرم افزار می تواند فایل های بدون استفاده و فایلهای که نیاز به آنها نیست و فایلهای غیر ضروری را حذف کند و همچنین فایلهای گمشده را جستجو کرده و فایلهای که به دو نام هستند پیدا کند و یک نام آن را حذف کند و این نرم افزار قدرتمند است .