مزایای سی آر ام گنج افزار

چکیده :

مزایای سی آر ام گنج افزار
    سرعت بسیار بالای دسترسی به اطلاعات
    افزایش سهم بازار
    کاهش خطر از بین رفتن اطلاعات مشتریان و شرکای تجاری سازمان
    سطح امنیتی بالا
    کاهش هزینه ها
    قابلیت پیگیری مستمر
    افزایش کیفیت ارتباطات مدیران و کارشناسان
    تسهیل فرایندهای فروش و بازاریابی
    کاهش دوباره کاری