قابلیتهای سی آر ام گنج افزار

چکیده :

قابلیتهای سی آر ام گنج افزار
    طراحی و تولید شده بر اساس آخرین تکنولوژی و روشهای روز
    بهره مندی از سرویس دهنده قدرتمند SQL Server Microsoft
    استفاده از روشهای Socket Programming جهت ارتباطات Real Time
    ماژولار و قابلیت توسعه و تغییر بر اساس نیاز مشتری
    زبان برنامه نویسی دلفی Delphi