منظور از نرم افزار چیست؟

چکیده :

منظور از نرم افزار چیست؟"ابزار" یا "افزار" به معنای وسیله‌ای برای تولید یا انجام کار است ؛ درعین حال به قطعات اکترونیکی استفاده شده در رایانه ها "سخت افزار" و به برنامه های طراحی شده توسط متخصصین که در داخل رایانه ها قابلیت اجرا دارند "نرم افزار" گفته میشود.

کار "نرم افزارها"  ثبت و ذخیره اعداد , اسناد , صوت , تصویر  و همچنین امکان جستجو , محاسبه و گزارش گیری روی این اطلاعات میباشد , سرعت انجام امور توسط نرم افزارهای , ایجاد هوش مصنوعی , بالارفتن ظرفیتهای نگهداری اطلاعات و دسترسی بواسطه بسترهای مختلف ارتباطی - همگی باعث محبوبیت و استفاده بیشتر از نرم افزارهای میباشد.