موضوع مقاله :

نرم افزارهای چند رسانه‌ای

چکیده :

نرم افزارهای چند رسانه‌ای


شرح : این دوره آموزشی مدیریت و طراحی نرم افزارهای چند رسانه‌ای كه در قالب آموزشهای آزاد تعریف و اجرا می‌شود ، متخصصان را برای طراحی انواع نرم افزارهای آموزشی ، تبلیغاتی كه امروزه بخش وسیعی از علوم رایانه را در بر می‌گیرند، تربیت می‌‌‌‌‌نماید . این افراد پس از گذراندن این دوره ضمن آشنایی كافی با نرم افزارهای Corel Draw ، Freehand، Photoshop ، توانایی ساخت فایل‌های صوتی و تبدیل آنها به یكدیگر ساخت موسیقی برای برنامه‌های مالتی مدیا ، تدوین روند و طراحی كاربرگهای سنجش كنترل كیفیت را پیدا خواهند نمود .