كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آشنايي ابتدايي با اينترنت :

شرح : در دنياي امروز توانايي ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات يک از عناصر اجتناب پذير در زندگي اجتماعي است و اينترنت مناسب ترين و کم هزينه ترين بستر ارتباطي به شمار مي رود . بهره برداري از اين عامل و ايجاد ارتباط و استفاده بهينه از امکانات آن نيز به دو عامل فناوري هاي جديد و کيفيت استفاده از آنها وابسته است .

اينترنت مانند ديگر پديده هاي عصر حاضر به سرعت در حال گسترش بوده و جايگاه آن، روز به روز مستحکم تر ميشود. شناخت کامل و همه جانبه نسبت به اينترنت و توانايي توليد محتويات قابل استفاده در آن، ما را قادر مي سازد به صورت تعاملي با اينترنت در ارتباط بوده، و علاوه بر استفاده از مطالب و منابع موجود در آن، منابع خود را نيز در اختيار ديگران قرار مي دهيم .

صرف نظر از اين که شما کجاي کره ي زمين قرار داريد و هر لحظه که بخواهيد، مي توانيد اطلاعات مورد نياز خود يا ديگران را از طريق شبکه ي جهاني اينترنت به اشتراک بگذاريد. بهترين روش براي اشتراک گذاري اطلاعات، طراحي آنها در قالب وب است .