مفهوم وب و وب سایت

چکیده :

مفهوم وب و وب سایتبرای روشن شدن مفهوم وب و وب سایت می توانید هر صفحه وب را به عنوان یک صفحه کتاب تصویر کنید، در این صورت کل کتاب را در مورد موضوع بحث مشخصی متن شده است و تمامی صفحات آن با یکدیگر مرتبط هستند به منزله وب سایت خواهد بود،

بنابراین یک وب سایت مجموعه ای از اطلاعات  در قالب های مختلف است که به صورت صفحات وب مرتبط با یکدیگر طراحی شده و برروی شبکه در اختیار سایر کاربران شبکه قرار داده شده است و در واقع وب به منزله ی رابط اینترنت است.