كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آشنايي با اشيا مالتي مديا :

شرح :

خصوصيت action در اشيا

شي paragraph text

شي text button

شي bitmap button

شي bitmap

شي video