انتخاب موضوع برای تهیه یك خبر چند رسانه‌ای

چکیده :

انتخاب موضوع برای تهیه یك خبر چند رسانه‌ایهمه خبرها برای تولید خبرهای چندرسانه‌ای مناسب نیستند. بهترین خبرهای چند رسانه‌ای خبرهای چند بعدی (چند وجهی) هستند. در آن‌ها حركت و اكشِن وجود دارد كه به درد فیلم می خورد، جریان یا روند انجام كاری را توضیح می‌دهند كه تصاویر گرافیكی می‌تواند به كمك روشن شدن موضوع بیاید (مثلا چطور توفانی شكل می‌گیرد یا این عمل جراحی جدید چطور انجام می‌شود) كسانی وجود دارند كه می‌توانند به شما نقل قول‌های كوتاه صریح و شفاف بدهند كه به صورت صوت یا فیلم از آن استفاده كنید. یا كسانی وجود دارند كه می‌‌توانید احساسات آن‌ها را با عكس به تصویر بكشید. برای تولید خبرهای چندرسانه‌ای بهتر است به محل ماجرا بروید و با منابع خبرتان رو به رو بشوید. تولید خبر از پشت میز به درد کار چند رسانه ای نمی خورد.