كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : راهنماي نصب نرم افزار SQl Server :

شرح : براي نصب SqlServer 2005  بر روي ويندوز ايکس پي به روش زير عمل مي نماييم :

1-    نصب IIS(Internet Information Services) .
2-    نصب Visual Studio  .
3-    نصب SqlServer Tools .
4-    نصب SqlServer 2005 (Developer Edtion) .

راهنماي نصب IIS :
ابتدا سي دي نصب ويندوز خود را داخل CDROM قرار مي دهيم و سپس از روي CPanel گزينه ADD Or Remove Program را زده و در آن مطابق شکل زير گزينه Add Remove Windows Component را مي زنيم .
در پنجره بعدي گزينه IIS  را تيک زده و پس از آن گزينه Next را زده تا از روي لوح نصب ويندوز امکان مورد نظر بر روي سيستم شما نصب گردد .
در صورتي که يکي از 4 مرحله فوق را بدرستي انجام ندهيد Sql Server  بر روي سيستم شما نصب نخواهد گرديد و يا در صورت نصب بر روي سيتم بدرستي کار نخواهد کرد .

نکته1 : در Version  مناسب کامل  SqlServer 2005 (Developer Edtion)  فولدري به نام Service Pack 2  موجود مي باشد که پس از نصب کامل برنامه و در صورت عدم اجراشدن يا Connect نشدن فايل SqlSeverManageMentStudio مي توان فايل نصبي آن را اجرا نمود تا مراحل نصب با موفقيت به پايان رسد .
نکته2 : براي نصب Sql Server  نصب VisulaStudio کاملا واجب و ضروريست چراکه از يک از سرويس هاي ويژوال استوديو براي نصب استفاده مينمايد که در صورت عدم نصب ممکن است Sql بطور کامل در سيستم شما نصب نشود .
نکته3 : پس از نصب Sql Server مي توان از دو سرور کامپيوتر استفتده نمود :
1-    Computer Name  : که در صورت نصب کامل Sql   يک سرور به نام PC شما ايجاد مي نمايد .
2-    Computer Name /SqlExpress : اين سرور پس از نصب VS بر روي سيستم ايجاد مي شود که نسخه اي فشرده شده بر روي سيستم شما مي باشد که بيشتر امکانات سرور اصلي Sql  را داراست .