كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : هاستينگ چيست؟ :

شرح : هاستينگ در واقع ميزباني سايت شما در فضاي اينترنت است و سايت شما از فضاي هاستينگي كه از آن خريداري كرده ايد استفاده مي كند.