كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پشتيباني فني و محتوايي :

شرح : نگهداري و بروزرساني وب‌ سايت از مهمترين وظايفي است که مدير يک وب‌ سايت به عهده دارد. در يک مثال خوب وب‌ سايت را مي‌توان مشابه يک خانه دانست که بدون نگهداري و مراقبت پس از مدتي ظاهري نامناسب و نازيبا به خود مي‌گيرد. يک وب‌ سايت بدون پشتيباني و نگهداري مناسب پس از مدتي از شکل استاندارد خود خارج خواهد شد. محتواي وب‌ سايت به صورت غير استاندارد وارد وب‌ سايت خواهد شد و رتبه‌ي شما در موتورهاي جستجو تنزل خواهد کرد يا مطابق انتظار شما رشد نخواهد کرد. اين‌ها همگي به اين معناست که براي خوب نگه‌داشته شدن وب‌ سايتتان، يا بايد زمان بسيار زيادي را صرف کنيد و يا اينکه اين وظيفه را به نيروهاي متخصص ديگري واگذار کنيد. به طور کلي نگهداري يک وب‌ سايت شامل دو نوع کار است: 1. نگهداري و پشتيباني فني 2. نگهداري و پشتيباني محتوايي