كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معرفي انواع وب سايت :

شرح : وب سايت استاتيک (ايستا):

اصولا سايتهاي ايستا يا استاتيک، سايتهايي هستند که ضرورتي براي تغيير مداوم اطلاعات آنها احساس نمي شود. اينگونه وب سايتها معمولا تنها جهت معرفي کاربرد دارند.
طراحي سايت و ساختن سايت به روش استاتيک (ايستا) معمولا براي وب سايت هايي مناسب است که مطالب چنداني نداشته و شامل چند صفحه محدود aبراي اطلاع aدر باره فعاليت، شخصيت يا شرکت خاصي مي باشد و نيازي به امور اتوماتيک و بروز رساني هاي مکرر ندارند.

 وب سايت دايناميک(پويا):

سايت هاي دايناميک (پويا) نياز شديد به تغيير مداوم اطلاعات و محتوا داشته و بنا به نيازمندي و کاربرد سايت، طراحي و توسعه مي يابند.

سايت دايناميک سايتي است که توسط يک پنل مديريت مي شود و به روز رساني آن بسيار ساده تر از سايت هاي ايستا مي باشد و براي به روز رساني نيازي به داشتن دانش طراحي وب وجود ندارد. تعداد صفحات اين نوع وب سايت ها نامحدود بوده و مديريت بخش ها و محتواي يک وب سايت دايناميک (پويا) بطور کامل توسط يک پانل مديريتي جامع صورت گرفته و کليه امور مديريتي و کاربري آن بطور آنلاين و توسط امکانات اتوماتيک و برنامه نويسي شده صورت مي گيرد.

وب سايت فلش:

سايتهاي فلش يا متحرک دو نوع ايستا و نيمه پويا هستند و توسط نرم افزارهاي خاصي ايجاد مي شوند. در برخي موارد از XML يا Action Script براي ايجاد امکان تغيير يا هوشمندي در اين سايتها بهره گرفته مي شود.

بطور کلي سايتهاي فلش ايستا،غير قابل تغيير مي باشند و مانند سايتهاي ايستا يک بار توسط طراح ايجاد مي شوند و براي تغيير در محتواي آن نياز است تا افراد به صورت حرفه اي يا نيمه حرفه اي از دانش طراحي فلش برخوردار باشند.

اما سايتهاي فلش نيمه دايناميک، تا حدودي مانند سايتهاي پويا عمل مي کنند و قابل تغيير هستند ولي تغيير در آنها به سادگي تغيير در سايتهاي پويا نيست و وسعت ايجاد تغييرات نيز بسيار محدودتر است.