موضوع مقاله :

وب سایت های پویا

چکیده :

وب سایت های پویا


شرح : روش قدیمی مورد استفاده در طراحی صفحات وب (HTML)، بصورت ایستا (Static) است که بـرای تبدیل آن به مطالب پویا دو روش وجود دارد: روش سمت سرویس دهنده (Server-side) روش سمت سرویس گیرنده (Client-side) در روش Server-side یک سرور وب که نرم افـــزار خاصی را اجرا میکند، یک صفحه HTML مطابق بـا درخواست کاربر و متناسب با دیگر متغیرها ایجاد می کند.