كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چيست؟ SuHosinاز امکانات :

شرح : # جلوگيري از Buffer Overflow
# جلوگيري از آسيب پذيري هاي Format String
# اضافه شدن رمزنگاري SHA256 به هسته PHP
# اضافه شدن پشتيباني از CRYPT_BLOWFISH به تابع crypt
# محافظت از صفحه phpinfo
# محافظت از پايگاه داده(در حال حاضر آزمايشي)
# رمزنگاري کوکي ها
# جلوگيري از اجراي Remote Code Inclusion
# جلوگيري از اجراي کدهايي که در فايل هاي آپلود شده وجود دارند
# جلوگيري از Directory Traversal
# از کار انداختن تابع eval
# جلوگيري از حلقه هاي بي نهايت در کد
# جلوگيري از آسيب پذيري HTTP Response Splitting
# جلوگيري از حملات مربوط به Session
# فيلتر کردن ورودي هايي که داراي عبارت هاي مشکوک هستند
# فيلتر ورودي هاي ASCII
# محدود کردن طول درخواست ها
# قابليت لاگ گيري